Bu ameliyatlar besin kısıtlayıcı etkileriyle alınan kalorinin sınırlandırılması esasına dayanır .