Dünya Sağlık Örgütü 2017 yılı  verilerine göre

 

1,9 milyardan fazla kişinin fazla kilolu olduğu

650 milyondan fazla kişinin ise obez olduğu  olduğu tespit edilmiştir.20 yaş ve üzeri yetişkinleri % 35 i fazla kilolu iken % 11 i obez olarak tespit edilmiştir.
26 ülkede yapılan Okul Çağı Çocuklarında Sağlık Davranışı araştırmasına göre

11 yaş grubu kızların % 25 i

11 yaş grubu erkeklerin % 30 u

13 yaş grubu kızların   %31 i

13 yaş grubu erkeklerin %31 i

 

15 yaş grubu kızların % 32 si

15 yaş grubu erkeklerin % 28 inin

 

fazla kilolu olduğu belirlenmiştir .

 

AB ülkelerinde yapılan bir başka çalışmaya göre ise ,

Fazla kiloluk oranı %30-70

Obezite                   %10-30 arasında olduğu bildirilmiştir.

 

Avrupa da 2008-2009 yıllarında yapılan  bir başka araştırmaya göre ise ,

 

Kadınlarda fazla kiloluk ve obezite % 36,9  ile % 56, 7 arasında

Erkeklerde fazla kiloluluk ve obezite %51 ile % 69,3 arasında değiştiği görülmüştür.

 

Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan araştırmalar ,

78 milyondan fazla yetişkin Amerikalının obez olduğunu göstermektedir.

 

Obez erkeklerin oranı % 35,5

Obez kadınların oranı % 35,8  olarak raporlanmıştır.

 

 

Türkiye de yapılan araştırmalar  ( 2010)

 

0-5 yaş grubu 2567 çocuğun % 8,5 i obez  , % 17,9 u hafif şişman

 

6-18 yaş grubu 2248 çocuğun % 8,2 si obez , % 14,3 ü hafif şişman olarak görülmüştür .

Aynı çalışmada obezitenin en çok görüldüğü bölgeler ,

 

(%12,5),  Doğu Marmara

(%11,4 ) , Ege

(%11,4)  Akdeniz

(%10,8)  İstanbul

 

 Obezitenin en az görüldüğü bölgeler ise

 

(%3,4),   Güneydoğu Anadolu

(%3,6)  Doğu Karadeniz

(%4,1)  Kuzeydoğu Anadolu olarak bildirilmiştir.

 

Türkiye İstatistik Kurumunun (2012) verilerine göre

 

15 yaş ve daha üzeri  nüfüsun

 

 % 17,2 sinin obez ,

%  34,8 i fazla kiloludur.

 

Obez kadınların oranı % 20 ,9

Fazla kilolu kadınların oranı %30 ,4

 

Obez erkeklerin oranı %13,7

Fazla kilolu erkeklerin oranı %39 olarak belirlenmiştir.

 TÜİK. Türkiye İstatistik Kurumu. Türkiye Sağlık Araştırması, 2012. Haber Bülteni, 2013;

Sayı: 13490. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13490

 

 

Currie C, Zanotti C, Morgan A, Currie D, de Looze M, Roberts C, Samdal O, Smith ORF,

Barnekow V. Social determinants of health and well-being among young people. Health

Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2009/2010

survey. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2012.

 

WHO. World Health Organization. Obesity and Overweight Fact Sheet ,

Updated October ,2017  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/

 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Sağlık

Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma

Hastanesi. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması 2010: Beslenme Durumu ve

Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Sonuç Raporu. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 931.

 

Ankara, 2014.